E-usługi badania cyfrowych źródeł obrazu w celu pozyskania danych statystycznych

E-usługi badania cyfrowych źródeł obrazu w celu pozyskania danych statystycznych

statNieustannie rośnie zapotrzebowanie na informację – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym przetwarzamy codzienne ogromne ilości różnych danych, które analizujemy pod kątem efektywności naszych lub cudzych działań np. biznesowych, decyzji zakupowych, bezpieczeństwa osób i mienia, etc. W konsekwencji rośnie również zapotrzebowanie na możliwość pozyskiwania danych z coraz większej ilości różnego rodzaju nośników oraz generowania rozbudowanych raportów i analiz wg preferencji użytkownika.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma JBND Solutions Sp. Z o.o. stworzyła rozbudowany system e-usług, dedykowanych dla różnych sektorów biznesowych, które wyposażone są w moduł raportowania, uwzględniający rozmaite kryteria, które użytkownik usługi może dowolnie konfigurować.

System firmy JBND Solutions to trzy niezależne od siebie e-usługi:

See More Interactive – to inteligentna prezentacja rozpoznająca odbiorcę, sterowana gestem
Know More About Ad – system badający skuteczność reklamy statycznej i dynamicznej
Know More About People and Vehicles – to rozbudowany system analizujący m.in. zainteresowanie reklamą, przepływ ruchu pieszych i pojazdów, umożliwiający rejestrowanie zdefiniowanych atrybutów (np. twarze kobiet, tablice rejestracyjne samochodów).

Zasadniczą zaletą opisanych powyżej e-usług z perspektywy gromadzenia i przetwarzania informacji jest niezwykła łatwość gromadzenia danych – we wszystkich e-usługach zliczanie i rozpoznawanie obiektów opiera się na analizie video, która umożliwia definiowanie preferowanych atrybutów, nakładanie stref zliczania, etc., które system powinien brać pod uwagę.

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania usługi firmy JBND Solutions pozwalają na generowanie raportów nie tylko ilościowych, lecz również wg zdefiniowanych parametrów.

I tak, dla usługi See More Interactive można pozyskać dane z podziałem na płeć i wiek, a także na wzrost i wagę. Można więc sprawdzić który slajd prezentacji przykuwał najdłużej uwagę kobiet, a który osób otyłych, która płeć wybierała daną ofertę, ilość wyświetleń łącznie, wg daty, etc.

Usługa Know More About Ad umożliwia generowanie raportów wykorzystań – system bada liczbę rzeczywistych spojrzeń na reklamę, nie uwzględni wiec przypadkowego przechodnia, który po prostu mija nośnik. W przypadku reklam dynamicznych system będzie generował raporty z podziałem na poszczególne reklamy, emitowane na nośniku. Raportowana może być średnia czasu, poświeconego reklamie, czas łącznie spędzony przed reklamą z podziałem na płeć, wiek, wzrost lub wagę. Raporty mogę obejmować dowolnie wskazany okres czasu.

Rozbudowany moduł raportowania zaimplementowano również dla usługi Know More About People and Vehicles – za pomocą tego systemu możliwe jest badanie zainteresowania ekspozycjami, tworzenie rankingów popularności i weryfikacja grupy docelowej, na podstawie raportów uwzględniających takie parametry, jak płeć, wiek, wzrost czy waga. Usługa umożliwia również archiwizację wizerunku odbiorców lub określonych atrybutów np. tablice rejestracyjne pojazdów, na potrzeby kontrolne. Raporty mogą podawać wyniki również w przedziałach godzinowych.

Innowacyjność rozwiązania oferowanego przez JBND Solutions Sp. Z o.o. polega również na udostępnieniu w/w usług w formie e-usług, dostępnych przez dowolną przeglądarkę internetową. Pozwala to na uniezależnienie użytkownika od zewnętrznych usługodawców.