Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się nie tylko ze sprawami urzędowymi czy wyposażeniem swojego miejsca pracy, ale także z organi...